3 KAEDAH PENDAFTARAN YANG BOLEH DILAKUKAN OLEH PEMILIK