PENANGGUHAN SESI LIBAT URUS PEMILIK TANAH KAMPONG BHARU SECARA KUMPULAN FOKUS (FOCUS GROUP) BERKENAAN PEMBANGUNAN SEMULA KAMPONG BHARU

Sebutharga PKB

CADANGAN MENAIKTARAF JALAN RAJA MUDA MUSA HINGGA JALAN RAJA ALANG (SHARED SPACE – FASA 1), KAMPONG BHARU, KUALA LUMPUR