KEBOLEHCAPAIAN

Pengguna seharusnya mempunyai kebolehan untuk mengakses laman web Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu (PKB), yang mana kami sentiasa berusaha untuk menjadikan laman web ini mudah diakses, dibaca dan difahami oleh semua golongan pengguna termasuk golongan kurang upaya.

Laman ini sesuai digunakan oleh mana-mana perisian pembacaan teks yang popular. Laman ini juga mematuhi garis panduan MAMPU.

Semua halaman dalam laman ini mematuhi Hyper Text Mark-up Language (XHTML) 1.0 Transitional dan menggunakan Cascading Style Sheets (CSS) dalam menyusun rekabentuk laman ini.

Pihak kami sentiasa meneruskan mengemaskini kebolehcapaian bagi menjadikan laman ini lebih user friendly. Sekiranya anda mempunyai masalah mengakses laman ini, sila maklumkan masalah tersebut melalui emel webmaster[at]pkb.gov.my.