Perkhidmatan Pencucian Dan Pembersihan Ruang Pejabat Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu (PKB) Bagi Tempoh Dua (2) Tahun