TUJUH (7) BIDANG TERAS UTAMA PKB

PKB1

Meningkatkan pertumbuhan dengan menggalakkan penyelesaian dalam perancangan pembangunan tanah secara inovatif.

 • Tunjang dan nilai-nilai bangsa Melayu
 • 1 tuhan (Tawhid), 5 Rukun Islam, 6 Rukun Iman
 • 1 Pelan Induk bersepadu dengan menara tertinggi bersama 5 sub-kompleks/menara
 • 6 teras pembangunan berzon
 • 7 jalan utama
 • Tema – “Kampong Bharu Bandar Mesra Warisan” untuk mengembalikan nilai-nilai komuniti Melayu

PKB2

Pembangunan semula kawasan dengan aktiviti-aktiviti pemangkin.

 • Kawasan perdagangan
 • Kawasan kemudahan awam
 • Kawasan hijauan
 • Kawasan institusi pengajian
 • Kawasan hotel, warisan dan pelancongan
 • Kawasan kediaman
 • Kawasan kediaman

PKB3

Pemeliharaan Nilai Kebudayaan dan senibina dan warisan berteraskan budaya Melayu-Islam.

 • 2.8 ekar dikawasan Pasar Minggu (Central Kampong Bharu) untuk diwartakan
 • Mengekalkan jalan sediada sebanyak mungkin
 • Pengekalan warisan budaya yang zahir dan juga tidak zahir
 • Penggunaan air sebagai penarik seperti program ROL (river of life). Pembaikan kualiti air sungai, pengindahan sungai boleh menjana pembentukan minda. Boleh juga menolak
 • anasir-anasir yang tidak di ingini dan menambah manfaat – akhlak baik dapat di kekalkan.
 • Potensi untuk mengembalikan sungai kepada keadaan pemulaan – tamadun Melayu di Kuala Lumpur
 • Isu yang perlu diambil kira – highway sediada, idea inovasi boleh digunakan – bot-bot/tongkang boleh di realisasikan kembali untuk membawa sejarah kembali ke era moden + impak riadah dan kesihatan

PKB4

Pembangunan rangkaian prasarana dengan kesalinghubungan dan kebolehsampaian yang tinggi.

 • 7 jalan utama dan tiada kenderaan di Bandar pada waktu tertentu – waktu puncak, waktu hujung minggu, Kampong Bharu sebagai contoh bagi keseluruhan KL
 • Pengangkutan awam perlu menjadi sangat efisyen
 • Penduduk Kampong Bharu semakin ramai dan kesesakan semakin menjadi-jadi
 • Percubaan perlu di jalankan terutama untuk hujung minggu. Tuan tanah, Polis dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) perlu di rujuk
 • Hub untuk pusat komuniti/riadah
 • Landscaping yang menyeluruh bagi membantu pejalan kaki
 • Jika ada walkalator – tidak perlu aircond

PKB5

Penggalakan reka bentuk perbandaran yang terbaik, dan seimbang dengan alam sekitar dan mesrahuni (liveable).

 • Keperluan untuk penambahbaikan perlu mengikut keperluan masa dan juga keprluan penduduk di Kampong Bharu
 • Landskap yang mampan dan indah sebagai penarik untuk orang luar dan juga orang di Kampong Bharu
 • Siar kaki tertutup – diperlukan, bersama wakaf untuk berehat – mesra untuk pejalan kaki (dan mesra alam)
 • Malam perlu ada lampu untuk mengindahkan kawasan pejalan kaki – hardscape bersama landskap
 • Pokok buah-buahan di jalan-jalan tertentu perlu di’pattern’kan supaya ada kesinambungan – cantik dan praktikal
 • Pengetahuan berkenaan dengan pokok-pokok dan herba-herba tradisional Melayu boleh di industrializekan oleh itu dapat menjana ekonomi dan juga mengekalkan tradisi
 • Hub ekonomi dan pendidikan
 • Pengklusteran/pengelompokan kawasan-kawasan aktiviti-aktiviti sama
 • Untuk mendapatkan economic development iaitu nisbah 1:10 perlu ada 30,000 sqft – dibantu oleh PKB
 • Tanah di bangunkan perlu ada penggabungan jika tidak masih boleh tetapi case-by-case
 • Perlu tahu pengiraan orang per ekar – untuk pembangunan keseluruhan

PKB6

Pembangunan Perbandaran berteraskan teknologi hijau.

 • Tenaga untuk walkalator dan lain-lain kegunaan awam akan dijana oleh tenaga bolehbaru (solar)
 • Memuaskan 6 kriteria Pembangunan/Bangunan Hijau
 • Ikhwan (silaturrahim) adalah diperlukan untuk pembangunan hijau
 • Pusat ilmu bagi menjana kehidupan ‘Green Living’

PKB7

Pembangunan modal insan yang lestari, berdaya tahan, berdaya saing dari segi ekonomi jasmani, emosi, rohani dan intelektual.