TUJUH (7) BIDANG TERAS UTAMA PKB

KB1

Meningkatkan pertumbuhan dengan menggalakkan penyelesaian dalam perancangan pembangunan tanah secara inovatif

KB2

Pembangunan semula kawasan dengan aktiviti-aktiviti pemangkin

KB3

Pemeliharaan Nilai Kebudayaan dan senibina dan warisan berteraskan budaya Melayu-Islam

KB4

Pembangunan rangkaian prasarana dengan kesalinghubungan dan kebolehsampaian yang tinggi

KB5

Penggalakan reka bentuk perbandaran yang terbaik, dan seimbang dengan alam sekitar dan mesrahuni (liveable)

KB6

Pembangunan Perbandaran berteraskan teknologi hijau

KB7

Pembangunan modal insan yang lestari, berdaya tahan, berdaya saing dari segi ekonomi jasmani, emosi, rohani dan intelektual.