Kaji Selidik Kampong Bharu

  1. Soal Selidik Maklumat Pembeli Yang Berminat Membeli Hartanah Di Kampong Bharu, Kuala Lumpur, Sila klik di sini untuk melengkapkan kaji selidik anda.
  2. Kaji Selidik Perkhidmatan Pengurusan Sisa Pepejal, Pembersihan Awam Dan Keadaan Kebersihan Persekitaran Di Kampong Bharu, Sila klik di sini untuk melengkapkan kaji selidik anda.
  3. Borang Kajian Kepuasan Pelanggan Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu (PKB) tahun 2021, sila klik disini untuk melengkapkan borang kajian anda.
  4. Soal selidik tahap kepuasan hati pelanggan ke atas projek yang telah disiapkan oleh dbkl, sila klik disini untuk melengkapkan kaji selidik anda.