Aktiviti Terkini: Bengkel perbincangan berkenaan dengan pengurusan dan penyelenggaraan Dataran Padang Kampung Pindah (Dataran Kampong Bharu), Kuala Lumpur. Antara agensi yang terlibat perbincangan pada hari ini adalah seperti Kementerian Wilayah Persekutuan (KWP), Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) dan Yayasan Wilayah Persekutuan (YWP).