MAKLUMAT HEBAHAN PELAWAAN CADANGAN PEMBANGUNAN SEMULA BAGI BLOK PEMBANGUNAN KAMPONG BHARU