STATUS ISU PAMPASAN PROJEK PEMBANGUNAN SEMULA SUNGAI BARU, KAMPONG BHARU KUALA LUMPUR

10 Disember 2021 | Kenyataan Media

KUALA LUMPUR, Jumaat, 10 Disember 2021 – Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu (PKB) merujuk berkenaan isu pampasan yang diterima oleh pemilik tanah / flat PKNS Sungai Baru, Kampong Bharu Kuala Lumpur.

  1. Kementerian Wilayah Persekutuan (KWP) melalui PKB bertindak sebagai fasilitator bagi membantu melancarkan pelaksanaan pembangunan semula ini selaras fungsinya yang dinyatakan dalam Akta Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu (Akta 733). Sehubungan dengan itu, KWP dan PKB telah mengambil langkah proaktif dengan mengadakan rundingan bersama Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (JKPTG WPKL), pemaju dan pemilik lot / flat PKNS Sungai Baru berkenaan isu
  1. Lanjutan daripada rundingan tersebut, Menteri Wilayah Persekutuan telah mencadangkan supaya siasatan pengambilan tanah (Land enquiry) ditangguhkan ke tahun hadapan bagi membolehkan rundingan di antara pemaju dan pemilik lot / flat PKNS Sungai Baru untuk mencapai satu
  1. Menteri Wilayah Persekutuan akan sentiasa berusaha untuk membantu bagi memastikan rundingan di antara pemaju dan pemilik lot / flat terbabit berjalan dengan

#####

Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu

10 Disember 2021