Hala Tuju Pembangunan Kepada Pemilik Tanah Kampong Bharu

PKB mengalu-alukan kerjasama dari pelbagai pihak untuk membangunkan semula Kampong Bharu bagi mewujudkan sebuah pembangunan bandar yang lebih teratur dan berdaya huni untuk masa depan.